حقوق بین الملل و ضمانت اجرا

عمده ترین انتقادی که به رشته ی حقوق بین الملل وارد می شود این است که این رشته فاقد ضمانت اجرای کافی است و در نتیجه از ان به عنوان رشته ای که نمی تواند کارایی لازم را داشته باشد یاد می شود اماباید گفت که این نوع نگاه یک نگاه عوامانه و فارغ از بینش کافی علمی و حقوقی است.امروزه رعایت حقوق بین الملل و گسترش ان رادر عرصه های مختلف سیاسی اقتصادی  می توان مشاهده نمود روابط دیپلماتیک بسیار گسترده ای میان کشورهای مختلف جهان بقرار است تفاهم نامه های مختلف اقتصادی میان وزرا و نمایندگان کشورها به امضا می رسد که یقینا جز با رعایت قواعد وقوانین  حقوق بین الملل  میسر نیست.

نمی توان به این قضیه استناد کرد که چون حقوق بین الملل نمی تواند مانع از بروز جنگ شود رشته ای نا کارامد است البته حقوق بین الملل در عرصه جنگ کاملا منفعل نبوده  در عرصه ی بین الملل شاهد بود ه ایم که کشور های ستیزه گر با مجازات های اقتصادی تحریم روابط دیپلماتیک به هراه بوده اند و سازمان های فعال حقوق بشر و سایر ارگان های بین المللی از جمله نهاد های حامی صلح تلاش های گسترده ای را جهت برقراری صلح انجام داده اند.اما به هر حال تخلف از قانون همواره وجود دارد خواه این تخلف ناشی از جنگ در عرصه ی بین الملل باشد خواه این تخلف ناشی از تجاوز به حریم خصوصی دیگران در عرصه ی حقوق خصوصی و داخلی با شد.اگر ضمانت اجرا را ملاک معتبر بودن فرار دهیم طبق این نظریه حقوق خصوصی و داخلی هم فاقد کارایی لازم است زیرا با وجود قوه قضاییه در کشورهای مختلف جهان بازهم شاهد بروز جم هستیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید